Grafisk profil

Definition av den blå färgen
Värdet på den blå färgen är i CMYK:
C = 100
M = 75
Y = 0
K = 15 
RGB:
R = 16
G = 68
B = 134
Typsnitt
Som typsnitt har vi valt Verdana Bold för rubriker och Verdana för brödtext.

I överkant på dokumentet skrives Göteborgs National Dans Sällskap med stilen: Old English Text MT
Jubileumsloggan 2015
GNDS Logga