Styrelse

GNDS styrelse består av 7 personer som träffas ca 1 gång per månad för att planera verksamheten och diskutera viktiga frågor för föreningen. Utöver styrelseledamöterna deltar även representanter från respektive specialområde dans, musik och slöjd.

En gång per kvartal hålls ett medlemsmöte. I början av februari hålls föreningens årsmöte där styrelse och övriga funktionärer väljs.

Föreningen ingår i distriktsorganisationen Folkdansringen Göteborg och deltar aktivt i de ombudsmöten som där arrangeras. Flera av föreningens styrelseledamöter har även uppdrag inom Folkdansringen Göteborg.

 

Du kan se en presentation av nuvarande styrelseledamöter klicka här!

Årsberättelser
Nyhetsbrev